05-12-2018 datum van opstellen huurvoorwaarden Interactive Concept

huurvoorwaarden

 1. Het is (beperkt) mogelijk om op uw evenement extra uren gebruik te maken van de concepten wanneer het overeengekomen aantal uren is bereikt. Voor deze extra operationele uren geldt hetzelfde tarief als besproken in de offerte onder prijs voor uren host.
 2. De veiligheid van het personeel dient gewaarborgd te zijn.
 3. Eventuele schade aan onze materialen, welke niet door het personeel wordt veroorzaakt, zal worden doorberekend aan de huurder. Dit in redelijkheid en in verhouding tot de schade.
 4. Interactive Concept is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade toegebracht aan de locatie of toegewezen werkplek.
 5. De huurder dient te zorgen voor voldoende parkeergelegenheid voor bestelbus en/of bakwagen van Interactive Concept. Onze bussen zijn 6 meter lang en 3 meter hoog en passen daardoor nooit in parkeergarages. Kosten voor parkeren worden doorberekend aan de huurder.
 6. Annuleert u langer dan 2 maanden voor aanvang van de huurperiode, dan wordt de gehele huursom aan de huurder geretourneerd.
 7. Annuleert u korter dan 2 maanden voor aanvang van de huurperiode, dan dient 25% van de huursom te worden betaald.
 8. Annuleert u korter dan 2 weken voor aanvang van de huurperiode, dan dient 50 % van de gehele huursom te worden betaald.
 9. Annuleert u korter dan 7 dagen voor aanvang van de huurperiode, dan dient de gehele huursom te worden betaald.
 10. Annuleert u binnen een periode van 2 maanden tot korter dan 7 dagen voor aanvang van de huurperiode met als reden; besmettelijke ziekte, natuurgeweld, terrorisme, politieke onrusten of onaangekondigde stakingen, dan gelden punt 11 en 12. 
 11. Het verplaatsen van de event datum binnen de termijn van de annuleringsvoorwaarden geldt als annulering. De annuleringsvoorwaarden blijven van kracht ondanks dat er een nieuwe datum bekend is gemaakt. 
 12. Het verplicht annuleren van een boeking om wille van opgelegde wetgeving of regelgeving vanuit de overheid is niet mogelijk. Het is wel mogelijk om de boeking dan te verplaatsen indien de overheid het niet toestaat uw event door te laten gaan. 
 13. Bij het niet betalen door de huurder zijn incassokosten voor rekening van de huurder.
 14. Wanneer mocht blijken dat door het gedrag van de gasten het personeel en/of het materiaal van Interactive Concept risico loopt, en de huurder ondanks meldingen van de medewerkers verzuimt de situatie te verbeteren, kan Interactive Concept besluiten de huurperiode als beëindigd te beschouwen. Restitutie van de huursom is dan uitgesloten. Eventuele schade/letsel aan medewerker en/of apparatuur zal op de huurder worden verhaald.
 15. Onze overhemden zijn standaard bedrukt met ons logo. Ziet u liever dat wij een blanco overhemd dragen, dan is dat geen enkel probleem wanneer dit van te voren is aangegeven. Daarnaast is het ook mogelijk om bedrijfskleding van de huurder zelf te dragen.
 16. Druk-en zetfouten en prijswijzigingen voorbehouden.
 17. Opdrachtnemer draagt zorg voor een gelijkvloerse, vrije route naar de plek van bestemming. NB. De Magic Mirror kan enkel per lift omhoog.
 18. Indien onze concepten moeten worden opgebouwd anders dan gelijkvloers of de locatie anderzijds moeilijkheden kan geven tijdens op- en afbreken, dient u dit voor het accorderen van de offerte per mail kenbaar te maken. Onze grootste meubels zijn wel 2 meter hoog en 1 meter breed en passen in menig lift. Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever dat wij een vrije route van voldoende grootte hebben naar de plek waar wij opgebouwd dienen te staan. Vraag dus naar de afmetingen van het meubel die u geleverd krijgt wanneer u twijfelt.
 19. Helaas zijn vervelende verkeerssituaties / files / autopech niet te vermijden. Dit valt onder “onmacht”. Interactive Concept kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
 20. Crewcatering (maaltijd voor de medewerkers) wordt verzorgd door de opdrachtgever wanneer de medewerkers tussen 17:00 en 19:30 uur aanwezig zijn op het feest/event. Indien crewcatering niet aanwezig is, zal hiervoor op nacalculatie een vergoeding worden doorbelast a € 15,00 p.p..
 21. Indien het besproken fotoconcept door overmacht niet geleverd kan worden, zal Interactive Concept een vervangend fotoconcept verzorgen van dezelfde waarde.
 22. Indien na het verstrijken van de betalingstermijn van onze facturen en herinneringen de betaling uitblijft, is Interactive Concept gemachtigd administratiekosten in rekening te brengen.

Heeft u vragen over onze huurvoorwaarden? Wij zitten voor u klaar en helpen u graag!

Tel. 024 8454921